Tostas jaunystei

Jaunystės žavesio neišsakysi žodžiais… Spalvom ryškiausiom jo nenutapysi… Šaltinio vėsumoj ar laužo kibirkšty akimirką trumpiausią ją išvysi! Jaunystė virpa mūsų sielos labirintuos ir pasilieka ten gėle balta… Tarsi sraunus kalnų šaltinis krinta – gaivina meilę mūsų širdyse…