Žmogaus ydos, silpnybės, klaidos

Niekingi žmonės puikuojasi nuolat kalbėdami apie save, žymūs žmonės – niekados apie save nekalbėdami. — [Volteras]