***

Dėkingi Jums, kad pašaukėt gyventi,
Kad dovanojot saulę, šviesų dangų
Ir šiandien norim Jums mes nusilenkti, ir prisiglausti prie Jūsų rankų.

Jums norim viską pasakyti
Pasidalinti nemiga per puse…
Žinau, kad lizdo nevalia draskyti,
Betgi prie Jūsų amžinai nebūsi…

Jūs langus balta drobule uždenkit
Tešoks už naktis už lango šokį trankų.
Ir leiskite prieš Jus mums nusilenkti
Ir išbučiuoti raukšles rankų.

***

Sulankstomos aliuminio sistemos