***

Priimkit pagarbą, priimkit švelnų žodį
Priimkit ryto tylą laukuose,
Kaip gera šiandien mums
Visiems žinoti, kad didi šventė
Ir nerimas Jūsų širdyse.
Jums už užauginimą – 
Kasdienis rūpestis ir poeto eilės,
Žvaigždžių mirgėjimas
Bendro gyvenimo keliuos,
Ar būtų tiek giedros be jūsų meilės
Mūsų nerūpestingos vaiko dienos…