***

Gyvenimas yra iššūkis, priimk jį
Gyvenimas yra noras, norėk jo
Gyvenimas yra knyga, skaityk ją
Gyvenimas yra kova, kovok ją
Gyvenimas yra ašara,nebijok jos
Gyvenimas yra šypsena, mėgaukis ja
Gyvenimas yra žaidimas, žaisk jį
Gyvenimas yra kelionė, pabaik ją
Gyvenimas yra liniuotė, matuok ja
Gyvenimas yra saulėtekis, pradėk juo
Gyvenimas yra saulėlydis, pabaik juo
Gyvenimas yra Vertybė, išsaugok jį.