***

Už tikruosius džentelmenus
Kelyje susidūrė Jono ir Petro mašinos. Abu vairuotojai – džentelmenai, tad abu ėmė draugiškai aiškintis avarijos situaciją. Demonstruodamas savo džentelmeniškumą. Jonas ištraukia iš kišenės nedidelį konjako buteliuką ir draugiškai atkiša Petrui. Sis trukteli keletą gurkšnių ir grąžina buteliuką Jonui, kuris vėl įsideda jį į kišenę.
– O kodėl tu pats neparagavai? – nustebęs klausia Petras.
– O aš išgersiu tuomet, kai su mumis išsiaiškins policijos inspektoriai…
Tad pakelkime taurę už tikruosius džentelmenus, kurie su kitais žmonėmis dalinasi ne tik nesėkmėmis, bet ir draugiškai dalinasi gurkšniu…