***

Susitikti neleidžia mums tolimas kelias,
O užmiršti neleidžia naktis.
Šviesią naktį pažvelk į mėnulį
Mūsų akys tenai susitiks.
Meilė visagalė:
nėra pasaulyje nei sielvarto ,
juodesnio už jos bausmę,
net laimės,
didesnės už malonumą jai tarnauti.
Tai, ką jaučiame įsimylėję,
galbūt yra normali būsena.
Meilė parodo žmogui, koks jis turėtų būti.
Linkiu Tau didelės, nuoširdžios
MEILĖS.