***

Pilkam rūke paskendę miesto gatvės,
Tušti langai ir durys atviros namų.
O languose matau, kaip žiba piktos akys,
Bijau net sukrutėt, ir darosi baugu.

Kodėl aplink tylu, kodėl čia tuščios gatvės,
Kodėl aš vienas tarp tų žibančių akių.
Kodėl man rankos dreba, tarsi sulaukusios senatvės,
Bandau pabėgt, bet vis parpuolu ir klumpu.