***

Ir žinai, ir jauti metai bėga ir bėga…
Negali pasilikt ar sustot pakely.
vėjas plėšia lapus,
Neša baltąjį sniegą,
O pavasarį ošia berželiai žali.
Ir gerai, kad Žmogus veržias,eina svajoja…
Kartais juokias linksmai,
Kartais rymo tylus.
Ir gerai,kad Žmogus širdimi išmatuoja
Savo džiaugsmą ir kančią, ir laimės kelius!
Būk laimingas, Žmogau