***

Tau išsuagosiu snieguolių baltą šviesą, vėjo švelnumą. Tau išsaugosiu širdies gražiausią dainą, savo paprastumą. Tik tau vienam būsiu nerimstantis upokšnis, o pavasariais vyšnia pražydėsiu, berdama į plaukus baltus žiedus į Tave žiūrėsiu…