***

Meilė tarytum gyvsidabris delne: laikysi delną atvirą – turėsi jį, sugniauši pirštus – jis kaipmat pabirs į visas puses…