***

Gražus gyvenimas, kai vygę
dainuodama motutė supa.
Kai būdavo visi sumigę,
tik ji viena maldoj beklūpo.

Gražus gyvenimas, vaikystė-
pakluonėm su drugiais ir vėjais..
Tai dienos! Kas jų nepažįsta
ir nesigaili palydėjęs

Tu neklausk kada baigsis vaikystė
Kalendoriuj nėra tos datos
Ji su gervėmis skrenda ir krykščia,
Bet negrįžta, kaip jos – niekados!