***

Kartą miške prie eglės susėdo du bičiuliai. Atsikimšo butelį naminės ir geria viens į kito sveikatą. Tik su užkanda blogai ne taip, kaip šiandien prie šito stalo. Staiga jie pastebi, kad medžio viršūnėje tupi varna ir snape laiko sūrio gabalą. Bičiuliai mąsto, kaip tą sūrį išvilioti.
Varna, varna, ar turi stiklinę? klausia vienas.
Ne, atsako varna. Sūris iškrenta sugėrovams tiesiai į rankas. Bičiuliai geria toliau, o varnos snape jau dešros gabalas.
Varna, varna, ar turi stiklinę? klausia sugėrovai. Varna dabar jau gudri tyli.
Varna, varna, ar su mumis išgersi?
Išgersiu, kvarkteli varna ir… dešrigalis vėl nusileidžia ant sugėrovų rankų.
Po kurio laiko vyrams vėl norisi užkąsti. O varnos snape jau pyrago gabalas.
Varna, varna, ar turi stiklinę? Varna tyli.
Varna, varna, ar su mumis išgersi? Varna tyli.
Tada vienas vyriškių sako kitam:
Palik tu ją ramybėje, ar nematai, kad varna girta?
O ar tu man įpylei? rūsčiai sušunka varna ir… pyragas nusileidžia žemyn.
Tad siūlau tostą už tai, kad visuomet laikytumėmės gero elgesio taisyklių!