Berniukas ir jūrų žvaigždės

Vieną kartą vienas vyras vaikščiojo paplūdimiu. Švietė saulė ir buvo puiki ir graži diena. Tolumoje jis pamatė berniuką lakstantį pirmyn ir atgal tarp bangų mūšos ir paplūdimio. Kai vyras prisiartino, jis pamatė šimtus potvynio ant smėlio išmestų įvairiausių jūros žvaigždžių. Berniukas rinko jūros žvaigždes ir nešė jas atgal į vandenyną. Vyrą nustebino toks beprasmiškas berniuko darbas. Jūros žvaigždžių buvo tiek daug, kad nebuvo įmanoma jų visų išgelbėti. Vyras prisiartino prie berniuko ir pasakė: “Tu turbūt išprotėjęs?.. Tūkstančiai kilometrų paplūdimio nukloti išmestomis jūros žvaigždėmis. Tavo darbas neturi jokios reikšmės”. Berniukas pažiūrėjo į vyrą. Tada pasilenkė pakelti dar vieną jūrų žvaigždę ir švelniai įmetė ją į vandenyną. Tuomet atsisuko į vyrą ir pasakė: ”Jai tai tikrai turi reikšmę!”