Pavasario belaukiant: oficialus palinkėjimas

Prabudusi gamta dovanoja pačią gražiausią pavasario šventę – Šv. Velykas.

Linkime, kad pražydęs gražus pavasaris įkvėptų naujų idėjų, jėgų, stiprybės bei optimizmo siekiant tikslų.

Kad šventinis šurmulys išsklaidytų kasdienius rūpesčius, o kiekviena auštanti pavasario diena atneštų garą ir saulėtą nuotaiką.

Skaityti toliau

Gražus sveikinimas Velykoms

Linkime, kad Šv. Velykos į Jūsų namus atneštų pavasarį, Jums ir Jūsų artimiesiems žmonėms dovanotų šilumą, džiaugsmą ir malonias akimirkas.
Namų jaukumo, dosnaus šventinio vaišių stalo, saulėtos ir prasmingos Jums šventės.

Skaityti toliau

Triumfuoja Velykų dangus

Kai saulėtam Velykų ryte
Mus pažadina Kristaus ranka,
Trokštam meilės, tiesos ir šviesos,
Apsisiautę šventąja malda.

Dievo triumfas virš žemės žalios
Mums pavasario giesmę giedos,
Kai bažnyčios asla spūstyje
Kels į dangų vienybę varpuos.

Din dan, din dan, din dan!
Kyla Viešpatį šlovint malda…
Din dan dan! Din dan dan! Din dan dan!
Iš tikėjimo dvasios širdžių
Virš namų laimę mums skleisdama.

Trimituoja Velykų Dvasia,
Gieda chorai galybių tiesas —
Nugalėjęs žiaurumą mirties
Grįžo vėl Atpirkėjas kaltės.

Jau triumfuoja Velykų dangus —
Prisikėlė vėl Kristus dėl mūs.
Šlovę nešam dėl Jo širdyse
Užlieti Dievo Meilės Dvasia.

Skaityti toliau

Su šv. Velykom

Su pavasario žiedais, brangioji mama!
Tau Velykų rytmetį nešu…
Mano džiaugsmas šiandien Dievo dangų remia:
O šviesu, saulėta, o gražu!

Nuostabių margučių pilnos pintinėlės,
Tiesiasi į saulę žirginai,
O karklų pluoštelis tarsi katinėlis…
Tu pavasarį ranka laikai.

Ant Velykų stalo kvepiantys pyragai —
Tu, motut, per naktį nemigai?..
Greit arimą pjaustys žvilgantys noragai
Dėl šventosios duonos, kur kepei.

Su šventom Velykom, miela motinėle, —
„Aleliuja“ giedam — Kristus prisikėlė.

Skaityti toliau