Su šv. Velykom

Su pavasario žiedais, brangioji mama!
Tau Velykų rytmetį nešu…
Mano džiaugsmas šiandien Dievo dangų remia:
O šviesu, saulėta, o gražu!

Nuostabių margučių pilnos pintinėlės,
Tiesiasi į saulę žirginai,
O karklų pluoštelis tarsi katinėlis…
Tu pavasarį ranka laikai.

Ant Velykų stalo kvepiantys pyragai —
Tu, motut, per naktį nemigai?..
Greit arimą pjaustys žvilgantys noragai
Dėl šventosios duonos, kur kepei.

Su šventom Velykom, miela motinėle, —
„Aleliuja“ giedam — Kristus prisikėlė.