Triumfuoja Velykų dangus

Kai saulėtam Velykų ryte
Mus pažadina Kristaus ranka,
Trokštam meilės, tiesos ir šviesos,
Apsisiautę šventąja malda.

Dievo triumfas virš žemės žalios
Mums pavasario giesmę giedos,
Kai bažnyčios asla spūstyje
Kels į dangų vienybę varpuos.

Din dan, din dan, din dan!
Kyla Viešpatį šlovint malda…
Din dan dan! Din dan dan! Din dan dan!
Iš tikėjimo dvasios širdžių
Virš namų laimę mums skleisdama.

Trimituoja Velykų Dvasia,
Gieda chorai galybių tiesas —
Nugalėjęs žiaurumą mirties
Grįžo vėl Atpirkėjas kaltės.

Jau triumfuoja Velykų dangus —
Prisikėlė vėl Kristus dėl mūs.
Šlovę nešam dėl Jo širdyse
Užlieti Dievo Meilės Dvasia.