Kaip velnias gaudė sielą

Vienas gaspodarius sutika vakiečiuką ir sako:
– Duok man pinigų
Tas ir davė pinigų. Gaspadorius sako:
– Kada tu man atiduosi dūšią?
Vokietukas jam ir atsako:
– Kada atsigulsiu, kada papersiu tris kartus – tada ir išeis dūšia.
Atsigulė vokietukas, vienąkart perdė – velnias klausos. Kitą perdė – velnias dar įdėmiau klausos. Trečiąkart pirst – velnias gerklėn knap, įsikando ir nešas.i Sutinka kitus velnius, tie ir klausia:
– Ar pagavai?
Velnias sako:
– Mm!