Kalėdų maldelė. Teresė Leciūtė Lorenčienė

Prieš tūkstančius metų

Užgimęs

Tu pavergei širdis vaikų.

Tau savąją meilę,

Tau savo maldelę

Šiandieną, Jėzuli, skiriu.

 

Uždegsiu žvakelę

Ant gyvojo medžio

Šnibždėsiu:

– Tave aš myliu.

Kai Tu su manim,

Dievulėli mielasis,

Aš viską, o viską

Galiu.