Originaliai linksmai keistas gimtadienio sveikinimas

Pažiūrėk pro langą į lauką..ten taip nuostabu: saulė tau šypsosi, medžiai šoka tau, o paukšteliai gieda… tai todėl, kad aš jų visų paprašiau geriausių linkėjimų tavo gimimo

dienos proga!