Eilėraštis vaikams. Apie zuikį ir zuikienę

Kartą Zuikis ir Zuikienė

Krūmuos kepė kiaušinienę.

 

Skrido pempė viršum krūmo

Ir pamatė – virsta dūmai!

 

Žvilgt į savo pilką lizdą:

Ten – tiktai lukšteliai blizga.

 

Kad įdūko kuodotoji!

Visos plunksnos piestu stojo.

 

Visas laukas buvo pilnas

Pempių klyksmo, Zuikių vilnos.

 

Nuo to sykio, nuo to karto

Kopūstienę Zuikiai kerta.

 

Kai kas mini kiaušinienę,

Rausta Zuikis ir Zuikienė…

Petras Panavas

***

Tvoros iš „TVORŲ TIEKIMAS”

Skaityti toliau

***

Tulejai laiklastuka, il ji atceit skaitei, tulejai il piestuka, su juo tu il piesei, buvai tu dal tik lialia, dantu tulejai tlis, tu nieko nemokejai, il bego tau snalglys :))

Skaityti toliau

***

Šypsenėlė
(iš animacinio f. „Meškėniukas“)

Šypsenėlė šildo mus visus,
Ji pabudins danguje net Vaivos juostą.
Padalinki šypsenas ratu
Ir pasaulį šypsenėlėmis apjuoski.

Ir išvysi tu tada- šokt imsis debesys staiga,
Nuo žiogelio smuiko šokt ims visos gėlės,
Iš šaltinio ties giria prasidės plati vaga
O draugystė prasidės nuo šypsenėlės.

Šypsenėlė šildys mus visus,
Liausis verkęs ir liūdėjęs net lietutis.
Iš miegų miškai visi pabus
Ir paplos žaliųjų samanų katutėm.

Kazys Jakubėnas

Skaityti toliau