***

Jeigu mudviem lemta išsiskirti –
Išsiskirkime gerais draugais.
Kam be reikalo draskyti širdį
Smulkmenų ir priekaištų nagais.
Jei priėję mūs draugystės krantą
Kai jau niekas mūsų neberiš
Nenutepkim to, kas buvo šventa
Nors jau niekad tai atgal negrįš!