***

Kai bėgs per skruostus ašarų lietus, Neklausinek kvailai, o tyliai prisiglausk, Leisk verkti tol, kol liūdesys išdžius, Na, o tada: “Ar jau geriau?” paklausk.