Liūdesio eilės

Ko gi liūdesys ateina, – nekviestas ir nelauktas ?

Kodėl man lietus, kai visiems pavasaris ?

Kodėl verkiu, kai juokias mažas vaikas

Ir kai senukai vaikšto, susikibę rankomis ?

Ilgiuosi, laukiu ir dejuoju prisiminusi jaunas svaigias svajas, –

Kodėl joms su realybe nepakeliui ?

Kodėl tie klausimai nenuoramos neduoda man ramybės, –

Atsakymus, tikiu, tik laikas sudiktuos.