Sveikinimas 50-mečio jubiliejaus proga

Jau užversta 50 gyvenimo knygos puslapių. Visi jie buvo savaip prasmingi – vardais, veidais, susitikimais. Vienuose jų galbūt spindėjo laimė ir džiaugsmas, kituose – darbas ir kasdieniniai rūpesčiai. Lai toliau tavo gyvenimas būna tyra šaltinio versmė, nešanti visiems tik gėrį ir grožį.

***

http://www.mpsbaltic.lt/kompetenciju-vertinimas/