Tostas 50-mečio proga

Atmink, kad pusė amžiaus – tai ne pabaiga, tai tik riba, kada imi suprasti, jog gyvenimą, džiaugsmą, meilę reikia ne tik branginti, juos reikia saugoti ir apginti.