Eilėraštis. Stebuklai

Kartą vidury dienos

Mėnuo pasirodė.

Bitė jojo ant meškos,

Krosnis virė puode.

 

Šaukštai duoną ėmė riekt,

Peiliai putrą srėbė,

Upės vynu ėmė bėgt,

Sūriu ugnį žiebė.

 

Knygos nešė vaikučius,

Suolas raidę rašė,

Varlės skraidė po medžius,

Plunksnos Barbę pešė.

 

Iš knygos „Kalėdų žvaigždė“,

Kaunas, 1938

 

***

suoliukai